Blijft de
natuur hier behouden?
Komen hier nieuwe woningen?

Natuur

Natuur is erg belangrijk voor de mens. Veel van wat jij elke dag gebruikt heb je te danken aan de natuur. Als mensen kunnen we niet zonder!

Natuur biedt ons voedsel, schoon water en matigt de negatieve weersinvloeden op het klimaat. Het is niet alleen goed voor ons mensen, maar ook voor de dieren die er leven. Of denk aan ontspanning, een rondje wandelen in het bos bijvoorbeeld.

  • Het behouden van natuur vergroot het leefgebied van dieren
  • Natuur matigt de negatieve weersinvloeden op het klimaat
  • De natuur biedt ruimte voor ontspanning en sport
  • Natuur verbetert de luchtkwaliteit

Naast dat er meer mensen kunnen wonen zorgt het bouwen van nieuwe woningen ervoor dat de krapte op de woningmarkt afneemt. Bij een groter aanbod dalen de prijzen gemiddeld gezien. Zo zijn de huizen voor een grotere groep mensen beschikbaar.

  • Krapte op de woningmarkt wordt kleiner
  • Kans op het vinden van een woning wordt groter
  • Woningen worden betaalbaarder door een groter aanbod
  • Nieuwe wijken bieden ruimte aan winkels , horeca, etc.

Woningen

Ruimte bieden aan woningbouw heeft als gevolg dat er meer mensen kunnen wonen, zo simpel is het. De stad, het dorp of de streek groeit, omdat er op de beschikbare ruimte huizen gebouwd worden. Op hun beurt maken deze nieuwe woningen de drempel voor winkels en horeca lager om zich in het nieuwe gebied te vestigen.

 

Wonen

Door de blijvend stijgende vraag naar woonruimte komen provincies voor dilemma’s te staan. Geven we de ruimte om huizen te bouwen of kiezen we voor het behouden van natuur? Is het misschien mogelijk deze twee te combineren en ruimte te bieden aan natuur te midden van woningbouw? Het zijn slechts twee voorbeelden van vraagstukken waar de provincie voor staat als het gaat om ruimte bieden aan woningbouw. En het thema “wonen” in het algemeen.

Wil je meer lezen over wat de provincie doet naast het thema “wonen”?