Wonen in een windmolen

Provincies staan voor veel ruimtelijke keuzes. Er is een stijgende vraag naar woonruimte. Ook de transitie naar duurzame energie staat hoog op de agenda. Het zijn moeilijke keuzes die vragen om slimme oplossingen. Kiest de provincie voor duurzame initiatieven als het plaatsen van windmolens of komt de ruimte beschikbaar voor woningbouw? Deze keuzes kunnen soms strijdig zijn. Liever maken provincies keuzes die elkaar versterken. Zou jij graag willen wonen in een windmolen om het woningtekort tegen te gaan? In de video zie je hoe dat eruit zou zien.

15 maart: verkiezingen

In de aankomende Provinciale Statenverkiezingen kiezen we de Statenleden. Zij vertegenwoordigen de provincie de komende vier jaar. Deze zogenoemde Provinciale Staten bepalen samen het beleid van jouw provincie. En jij hebt invloed op wie deze belangrijke keuzes mogen maken.