De Provincie Kiest campagne is bedoeld om de inwoners van de gezamelijke provincies een beeld te geven van wat een provincie doet. In de campagne staan stellingen centraal. Hiermee maken we de inwoners deelgenoot van de dilemma’s waar de provincies voor staan.

Om met de campagne zoveel mogelijk mensen te bereiken doen we een beroep op alle medewerkers van de provincies. Jullie mogen met de campagne aan de slag en om jullie te helpen hebben we deze toolbox ingericht. We willen jullie zoveel mogelijk handvatten bieden voor de communicatie naar de inwoners, om te zorgen dat we een uniforme boodschap communiceren. Op deze pagina vind je een korte uitleg van de onderwerpen waarmee de campagne is opgebouwd en een instrumentenkoffer met voorbeeld communicatiemiddelen.

Windmolen downloads

Provincies staan voor veel ruimtelijke keuzes. Er is een stijgende vraag naar woonruimte. Ook de transitie naar duurzame energie staat hoog op de agenda. Het zijn moeilijke keuzes die vragen om slimme oplossingen. Kiest de provincie voor duurzame initiatieven als het plaatsen van windmolens of komt de ruimte beschikbaar voor woningbouw? Deze keuzes kunnen soms strijdig zijn. Liever maken provincies keuzes die elkaar versterken.

Hero video
Video 16x9
Download
Video 1x1
Download
Video 9x16
Download
Social snippet video
Video 16x9
Download
Video 1x1
Download
Video 9x16
Download
Online statisch
Afbeelding 16x9
Download
Afbeelding 1x1
Download
Afbeelding 9x16
Download
Copy

Natuurlijk kan er niemand in een windmolen wonen, maar het lost wel twee problemen in één keer op. Provincies staan voor lastige keuzes als het gaat om de groeiende vraag naar woonruimte en de transitie naar duurzame energie. Wat nou als deze twee gecombineerd worden?

Nieuwsgierig geworden hoe dat eruit ziet? Bekijk dan onderstaande video!

Zie jij jezelf al wonen in een windmolen? De provincie staat voor lastige keuzes, bijvoorbeeld over de invulling van de schaarse ruimte. Er is een woningtekort maar we willen tegelijkertijd ook ruimte voor het realiseren van windmolens. Wat nou als we deze twee combineren?

Hoe dat eruit ziet zie je in onderstaande video.

De provincie staat voor veel lastige keuzes. Aan de ene kant groeit de vraag naar woonruimte, maar aan de andere kant wordt de transitie naar duurzame energie steeds belangrijker. Kiest de provincie voor duurzame initiatieven zoals het plaatsen van windmolens of komt deze ruimte beschikbaar voor woningbouw? Of kunnen we beide slim combineren?

Benieuwd naar hoe dit er in de praktijk uit ziet? Kijk snel verder!

Energie

De energietransitie en de veranderende vraag naar energie worden steeds belangrijker in het beleid van provincies. Er wordt aan de ene kant duurzame energie opgewekt. Aan de andere kant groeit de vraag naar energie. Absoluut geen makkelijk vraagstuk voor de provincie. Nu is het aan ons de inwoners te laten nadenken over wat voor hen de meeste toegevoegde waarde zou hebben. Om hen te laten zien hoe lastig deze afweging is.

Energie downloads

We willen jullie zoveel mogelijk handvatten bieden voor de communicatie naar de inwoners, om te zorgen dat we een uniforme boodschap communiceren. Waarom is een uniforme boodschap zo belangrijk? De campagne is zo opgezet dat we als de gezamelijke provincies gezamenlijk de inwoners aanspreken. We willen hen laten zien wat het werk van een provincie inhoudt en voor welke dilemma’s we komen te staan. Deze campagne moet zo breed mogelijk gedragen worden. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken om iedereen te laten zien waar een provincie over gaat. En dat de keuzes die de provincie maakt, hen persoonlijk raakt.

  • Download een video en/of statische afbeelding
  • Kopieer de postcopy en personaliseer het bericht nog waar nodig
  • Plaats het op de verschillende kanalen
  • Zet waar mogelijk ook de outdoor middelen in

Wonen

Het aantal inwoners in Nederland blijft groeien en daarmee blijft de vraag naar woonruimte stijgen. Steden groeien en raken nu ook omliggende natuurgebieden. Zoekt de provincie naar plekken waar er vrij gebouwd kan worden? Of moet er gekeken worden hoe het behouden van natuur zich verhoudt tot de stijgende vraag naar woningen? Het is een vraagstuk dat vele inwoners raakt en waar zij snel een mening over hebben gevormd. Nu is het aan ons inwoners te laten zien dat het minder makkelijk ligt.

Wonen downloads

Video
Video 16x9
Download
Video 1x1
Download
Video 9x16
Download
Copy

Het aantal inwoners in Nederland blijft groeien en daarmee blijft de vraag naar woonruimte stijgen. Steden groeien en raken nu ook omliggende natuurgebieden. Zoekt de provincie naar plekken waar er vrij gebouwd kan worden? Of moet er gekeken worden hoe het behouden van natuur zich verhoudt tot de stijgende vraag naar woningen? Het is een vraagstuk dat vele inwoners raakt en waar zij snel een mening over hebben gevormd. Nu is het aan ons inwoners te laten zien dat het minder makkelijk ligt.

Zou jij nieuwe woningen bouwen of kies je voor het behouden van natuur? Dit is slechts één voorbeeld van de dilemma’s waar provincies voor komen te staan. Misschien is het voor jou geen lastige vraag, maar voor provincies spelen er vele factoren mee. Ben je benieuwd hoe de afweging gemaakt wordt? Lees er meer over via onderstaande link.

Zou jij nieuwe woningen bouwen of kies je voor het behouden van natuur? Misschien heb je de keuze zelf snel gemaakt, maar als provincie is dit een dilemma waar goed over nagedacht moet worden. En dit is nog maar 1 voorbeeld van de vraagstukken omtrent het thema “wonen”. Wil je meer lezen over de verantwoordelijkheden en de bijkomende taken van jouw provincie? Dat kan via onderstaande link:

Online statisch
Afbeelding 16x9
Download
Afbeelding 4x5
Download
Afbeelding 9x16
Download
Outdoor
Busbestickering
Download
Abri
Download
Poster
Download

Ruimte

Hoe geven provincies invulling aan de ruimte? Bij het beantwoorden van deze vraag spelen verschillende belangen mee. Bedrijven die zich willen vestigen in de regio zouden graag meer bedrijfsruimte zien, maar huidige inwoners kunnen dat heel anders zien. Of hoe zit het met recreatie in de regio? Ook jij hebt misschien een duidelijke voorkeur, maar het is nu aan ons de inwoners zelf een mening te laten vormen.

Ruimte downloads

Video
Video 16x9
Download
Video 1x1
Download
Video 9x16
Download
Copy

Hoe geven provincies invulling aan de ruimte? Bij het beantwoorden van deze vraag spelen verschillende belangen mee. Bedrijven die zich willen vestigen in de regio zouden graag meer bedrijfsruimte zien, maar huidige inwoners kunnen dat heel anders zien. Of hoe zit het met recreatie in de regio? Ook jij hebt misschien een duidelijke voorkeur, maar het is nu aan ons de Nederlandse inwoners zelf een mening te laten vormen.

Het verschil kan bijna niet groter zijn: maken we bedrijvigheid ruimtelijk mogelijk of bieden we ruimte aan een recreatieplas? Kiezen we voor het verkorten van aanvoerroutes of bieden we ruimte aan (water) sporten in de nieuw aangelegde recreatieplas? Zo simpel ligt de keuze voor provincies niet helaas. Wil jij weten hoe we deze afweging maken en welke factoren hierin meespelen?
Wil je lezen hoe provincies de afweging hierin maken? Dat kan via onderstaande link:

Waar zou jij ruimte aan geven: bedrijvigheid of recreatie? Zou jij de inwoners van jouw provincie de mogelijkheid bieden te ontspannen en (water) sporten aan een nieuw aangelegde plas of kies je voor het verkorten van de route die producten afleggen van producent tot consument?

Online statisch
Afbeelding 16x9
Download
Afbeelding 4x5
Download
Afbeelding 9x16
Download
Outdoor
Busbestickering
Download
Abri
Download
Poster
Download

Mobiliteit

Hoeveel invloed heeft de provincie op hoe haar inwoners zichzelf verplaatsen? Het thema “mobiliteit” gaat om het aan de ene kant stimuleren en het aan de andere kant juist afremmen van bepaalde vervoersbewegingen. Verschillende factoren spelen hierin een rol. Veiligheid, het milieu en je eigen vitaliteit zijn hier drie voorbeelden van. Het is nu aan de inwoners hier hun mening over te vormen.

Aan jullie is het deze boodschap te communiceren en zo breed mogelijk te laten landen.

Mobiliteit downloads

Video
Video 16x9
Download
Video 1x1
Download
Video 9x16
Download
Copy

Hoeveel invloed heeft de provincie op hoe haar inwoners zichzelf verplaatsen? Het thema “mobiliteit” gaat om het aan de ene kant stimuleren en het aan de andere kant juist afremmen van bepaalde vervoersbewegingen. Verschillende factoren spelen hierin een rol. Veiligheid, het milieu en je eigen vitaliteit zijn hier drie voorbeelden van. Het is nu aan de inwoners hier hun mening over te vormen. Aan jullie is het deze boodschap te communiceren en zo breed mogelijk te laten landen.

Leggen we een fietspad aan en proberen we daarmee het fietsgebruik te bevorderen of kiezen we voor het verbreden van de weg met een extra rijstrook? Lastig he! Provincies komen voor onder andere dit dilemma te staan als het gaat om het thema “mobiliteit”.

Wil je lezen hoe provincies de afweging hierin maken? Dat kan via onderstaande link:

Een nieuw fietspad of een extra rijstrook voor de weg die er al ligt? De een bevordert het gebruik van de fiets. De ander zorgt voor een betere doorstroming en meer veiligheid op de weg. Geen makkelijke keuze, he? En dit is nog maar één voorbeeld van de dilemma’s waar een provincie voor komt te staan.

Ben je benieuwd welke factoren meespelen in deze keuze?

Online statisch
Afbeelding 16x9
Download
Afbeelding 4x5
Download
Afbeelding 9x16
Download
Outdoor
Busbestickering
Download
Abri
Download
Poster
Download

Algemene downloads energie

Om de campagne intern binnen jullie eigen provincie te activeren en collega’s op te roepen om de campagne te ondersteunen zijn er ook een aantal algemene middelen beschikbaar. Onderstaande downloads helpen je om de campagne intern onder de aandacht te brengen zodat collega’s worden geactiveerd om de campagne actief te verspreiden.

Print downloads

Campagneposter
Download
Notitiepapier
Download
Digitale downloads
Nieuwsbrief header
Download
Uiting TV-schermen
Download
Teams achtergrond
Download
Website header
Download
E-mail handtekening
Download

Algemene downloads wonen

Print downloads

Campagneposter
Download
Notitiepapier
Download
Digitale downloads
Nieuwsbrief header
Download
Uiting TV-schermen
Download
Teams achtergrond
Download
Website header
Download
E-mail handtekening
Download

Algemene downloads ruimte

Print downloads

Campagneposter
Download
Notitiepapier
Download
Digitale downloads
Nieuwsbrief header
Download
Uiting TV-schermen
Download
Teams achtergrond
Download
Website header
Download
E-mail handtekening
Download

Algemene downloads mobiliteit

Print downloads

Campagneposter
Download
Notitiepapier
Download
Digitale downloads
Nieuwsbrief header
Download
Uiting TV-schermen
Download
Teams achtergrond
Download
Website header
Download
E-mail handtekening
Download