Komt hier een distributie centrum?
Komt hier een recreatieplas?

Distributie-

centrum

Hoe geeft de provincie invulling aan de ruimte? Er zijn verschillende belangen die hierin meespelen en waar we rekening mee moeten houden. Hoe bepalen we dan welke belangen zwaarder wegen in dit vraagstuk? Voorbeeld van een belang dat meeweegt is de ruimtelijke inpassing. Past het ruimte bieden aan bijvoorbeeld bedrijvigheid in de omgeving?

Wanneer de provincie ruimte biedt aan bedrijvigheid vergroot de werkgelegenheid in de regio. De bedrijven die zich er vestigen draaien niet zonder personeel. En wanneer een bedrijf zich mag vestigen op een bepaalde plek, trekt dit andere bedrijven aan. De gebieden zijn vaak groot genoeg voor meerdere bedrijven.

  • Vergroot de werkgelegenheid
  • Verkleint de afstand van producent tot consument
  • Het bouwen van een distributiecentrum trekt andere bedrijven aan naar de regio
  • Stimuleert de economie

Met het aanleggen van een recreatieplas wordt het gebied algemeen gezien aantrekkelijker om te bezoeken. Niet elk dorp of stad heeft een eigen recreatieplas, dus ook voor mensen van buiten de regio zijn er meer redenen de regio te bezoeken. En met alle mensen die de regio bezoeken wordt het bijvoorbeeld voor horeca en winkels ook interessanter zich er te vestigen.

  • Een recreatieplas helpt inwoners te ontspannen, verkoeling op te zoeken en te bewegen
  • Ruimte bieden aan recreatie draagt bij aan de vitaliteit van de inwoners
  • Het biedt ruimte voor het vestigen van horeca en winkels eventueel
  • Het trekt ook mensen van buiten de regio aan, het gebied wordt aantrekkelijker om te bezoeken

Recreatieplas

Naast dat zwemmen gezond voor je is, is het ook nog eens hartstikke leuk. En hoe heerlijk zou het zijn, als dat kan in een recreatieplas bij jou in de buurt. Zo zullen veel mensen er over denken, maar toch lijkt de keuze voor het invullen van beschikbare ruimte lastiger te liggen.

Ruimte

De provincie beslist hoe de ruimte in haar provincie wordt ingevuld. Dat klinkt eenvoudig, maar er zijn meerdere partijen betrokken met elk hun eigen belangen. Jij kunt bijvoorbeeld heel anders denken over de invulling van de ruimte dan een bedrijf wat op zoek is naar bedrijfsruimte. En wat denk je van de aantrekkingskracht van de regio op toeristen en sporters? Moet de ruimte ingevuld worden door bedrijvigheid of mag het juist open blijven voor een recreatieplas of iets dergelijks?