We willen iedereen in Nederland een beeld geven van de functie en werkzaamheden van onze provincies. Om hier vorm aan te geven lanceren de provinciale staten van de gezamenlijke provincies deze campagne.

In de Provincie Kiest campagne staan tegenstellingen centraal. Deze stellingen hebben betrekking op jouw alledaagse leven. Aan de hand van de stellingen dagen we je uit na te denken welke van de stellingen je voorkeur heeft. Zo laten we je zien hoe lastig deze afweging is.

Energie

Aan de ene kant groeit de vraag naar energie en aan de andere kant zijn er meer manieren om het duurzaam op te wekken. Hoe bepaalt de provincie waar voorrang aan wordt gegeven? Als onderdeel van de energietransitie zijn provincies meer en meer op zoek naar duurzame manieren om energie op te wekken. Daarnaast proberen we de groeiende vraag naar energie een plek te geven in het beleid, maar hoe maken we de afweging?

Bekijk de stelling

Mobiliteit

Hoe jij je verplaatst wordt beïnvloed door verschillende factoren. Wat is het doel van je reis en met hoeveel personen reis je? Maar ook: hoe wil de provincie dat jij je verplaatst? De provincie staat als het gaat om “mobiliteit” voor verschillende dilemma’s. Motiveren we inwoners de fiets te pakken door het aanleggen van een fietspad of geven we meer ruimte aan auto’s? Veiligheid, het milieu en je eigen vitaliteit zijn maar drie voorbeelden van factoren waar de provincie rekening mee houdt als het gaat om “mobiliteit”.

Bekijk de stelling

Ruimte

De provincie beslist hoe de ruimte in haar provincie wordt ingevuld. Dat klinkt eenvoudig, maar er zijn meerdere partijen betrokken met elk hun eigen belangen. Jij kunt bijvoorbeeld heel anders denken over de invulling van de ruimte dan een bedrijf wat op zoek is naar bedrijfsruimte. En wat denk je van de aantrekkingskracht van de regio op toeristen en sporters? Moet de ruimte ingevuld worden door bedrijvigheid of mag het juist open blijven voor een recreatieplas of iets dergelijks?

Bekijk de stelling

Wonen

Zodra het aantal inwoners groeit, wordt de vraag naar woningen groter. Hoe geeft de provincie antwoord op deze groeiende vraag? Het thema “wonen” omvat alle vraagstukken die bij de provincie spelen als het gaat om woonruimte. Hoe maakt de provincie de afweging tussen het behoud van natuur of het bouwen van woningen? Hoe doet jouw provincie dit en met welke factoren wordt rekening gehouden? En net zo belangrijk, wat vind jij ervan?

Bekijk de stelling