Komt hier een extra rijstrook?
Komt hier een fietspad?

Rijstrook

Wat zijn voor jou de voordelen van het aanleggen van een extra rijstrook? Het zorgt voor een betere doorstroming. Hierdoor sta je minder in de file. En minder stilstaande auto’s staan gelijk aan minder vervuiling.

Naast dat een extra rijstrook zorgt voor minder uitstoot verhoogt het de veiligheid op de weg. De kans op een kop-staart botsing is kleiner als er minder auto’s stilstaan op de weg.

  • Betere doorstroming op de wegen
  • Minder kans op file
  • Het gebruik van de weg wordt veiliger
  • Betere verdeling van verkeersdrukte

Het aanleggen van een extra fietspad bevordert het gebruik van de fiets. We maken het voor jou aantrekkelijker de fiets te pakken. Terwijl je voorheen misschien eerder voor de auto zou kiezen. Naast dat het nieuwe fietspad bijdraagt aan je eigen vitaliteit wordt het ook nog eens veiliger op de weg. Door auto’s en fietsers te scheiden en beide hun eigen weg te geven wordt de kans op een ongeluk kleiner.

  • Vitaliteit van inwoners wordt verhoogd door meer gebruik van de fiets
  • Vaker de fiets pakken is beter voor het milieu
  • Het scheiden van auto’s en fietsers verhoogt de veiligheid op beide wegen
  • Fietspaden maken de regio toegankelijker voor een bredere groep mensen

Fietspad

Op welke manier probeert de provincie bij te dragen aan jouw vitaliteit? En hoe maken we tegelijkertijd ook nog eens het verkeer veiliger?

Mobiliteit

Vraag jij jezelf wel eens af hoeveel invloed de provincie heeft op hoe jij jezelf verplaatst? Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur als het gaat om vervoersmiddelen. Toch wordt dit zeker beïnvloed. Door bepaalde keuzes en afwegingen maakt de provincie vervoersbewegingen meer of juist minder aantrekkelijk. Hierin spelen verschillende factoren zoals veiligheid, vitaliteit van de inwoners en het milieu een belangrijke rol.