Komen hier windmolens?
Komt hier een energieopslag?

Windmolens

Het thema “energie” is actueler dan ooit. We zitten in een energietransitie en duurzaam energie opwekken is daarbij essentieel. De vraag naar energie stijgt en daar willen provincies een duurzaam antwoord op kunnen geven.

Duurzaam energie opwekken is beter voor het klimaat. Op lange termijn zul jij er de voordelen van merken. Daarnaast is er voordeel wat je op korte termijn merkt: de energiekosten. De kosten voor duurzame energie zijn aanzienlijk lager en dat merk jij in je portemonnee. Dat is mooi meegenomen natuurlijk!

  • Groen opgewekte energie is duurzaam
  • Energieneutraal door eigen energie op te wekken
  • Actief deelnemen aan de energietransitie

In onze huidige situatie zien we een steeds terugkerend probleem opduiken, namelijk dat zowel het energieverbruik als de energiebehoefte maar blijft stijgen. Het gevolg hiervan: een overbelast energienetwerk. De reden hiervoor is dat de energie die huishoudens niet gebruiken, en dus omschreven wordt als ‘extra energie’, nergens naartoe kan en dus het netwerk overbelast. Een mogelijkheid tot energieopslag is in dit geval de oplossing om deze vorm van energieverspilling tegen te gaan.

  • Door te investeren in energieopslag zorgen we ervoor dat energie zo nuttig mogelijk gebruikt wordt.
  • Minder energie gaat verloren als we investeren in energieopslag.
  • Door energie op te slaan kunnen we de stijgende vraag naar energie blijven beantwoorden.

Energieopslag

Een samenleving die draait op groene energie is in het oog van verduurzaming uiteindelijk waar we naartoe willen. Zonnepanelen en windmolenparken wekken grote hoeveelheden energie op, maar om deze energie zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken is de opslag van deze energie minstens even belangrijk.

 

Energie

We zitten midden in de energietransitie, terwijl aan de andere kant de vraag naar energie hard blijft stijgen. Hoe kiest de provincie hierin haar weg? Er zijn meerdere manieren om duurzaam en toekomstbestendig energie op te wekken. De vraag is of dat genoeg is om te voorzien in de blijvend stijgende vraag naar energie?